seismosuz@gmail.com +998 71 241-51-70   UDK 550.348 (575.1)

Zilzilalarni prognozlash.

Zilzilalarni tayyorlanish va yuzaga kelish jarayonini oʼrganish, mavjud qonuniyatlarini ochish, darakchilarni nomoyon boʼlish qanuniyatlarini oʼrganish, zilzilalarni tayyorlanish modellarini yaratish va ular asosida zilzilalarni uzoq, oʼrta va qisqa muddatli prognoz qilish uslublarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish.

Seysmik xavfni baxolash va seysmik rayonlashtirish

Respublika xududining geologik, geofizik va tektonik tuzilishini oʼrganish, zilzila keltirib chiqaruvchi omillar asosida seysmik manbaalarni aniqlash, ularning quvat imkoniyatlarini baxolash, manbaalardan atrof xududga boʼladigan seysmik taʼsirni turli usullar orqali baxolash. Respublika xududi, viloyatlar va yirik shaxarlar kesimida turli masshtabdagi seysmik rayonlashtirish xaritalarini yaratish;

Seysmotektonika va Geodinamika.

Zilzilalarni yuzaga kelishini geologik, geofizik va tektonik omillarini aniqlash, seysmik faol xududlarni tuzilshlarini, rivojlanish tarixini va xozirgi zamon xaraktlarini baxolash, zamonaviy geodinamik qarashlar asosida zilzilarni yuzaga kelish qonuniyatlarini oʼrganish, zilzila manbaalarini aniqlash, ularni koʼrsatgichlarini baxolash va turli masshtabda xaritalash. .

Muxandislik seysmologiyasi.

Seysmoabordosh inshoatlarini loyixalash ishlarini amalga oshirish uchun zilzila manbaalaridan atrof xududga boʼladigan seysmik taʼsirni baxolash. Yer qobigʼining yuqori- injener geologik qismini tadqiq etish, ularni seysmik toʼlqinga boʼlgan taʼsirini baxolash, turli masshtabdagi seysmik royonlashtirish xaritalarini yaratish.

Seysmometriya.

Zilzilalarni qayd qilish, qayd qilish tizimini yaratish, maʼlumotlarni taxlil qilish, jamlash va zilzilalar katalogini tuzish.

Texnogen seysmiklik.

Inson faoliyati natijasida atrof muxitga boʼladigan taʼsirni - kuchlanganlik deformatsion xolatni baxolash, boʼladigan taʼsirni oʼrganish. Taʼsirdan boʼladigan zararli oqibatlarni prognoz qilish va tabiiy omillardan oqilona foydalanish usullarini ishlab chiqish

Muxandislik geologiyasi.

Yerning qobigʼining yuqori gorizontlarini tuzilishini (morfologiyasini), xarakatini va regional xususiyatlarini oʼrganish va ularni muxandislik inshooatlari bilan munosabatini oʼrganish.

Seysmik (xatar) risk.

Xudularning baxolangan maksimal seysmik xavfdan koʼradigan iqtisodiy zararini baxolash va baxolash uslublarini yaratish.Xududlarni yirik shaxar, viloyat va respublika kesimlaridagi seysmik xatar xaritalarini ishlab chiqish

JURNAL HAQIDA

“Seysmologiya muammolari” ilmiy jurnali seysmologiya, seysmik rayonlashtirish va seysmik xavfni baholash, zilzilalarni bashorat qilish, seysmotektonika va geodinamika, muhandislik seysmologiyasi ilmiy yoʻnalishlari boʻyicha oʻzbek tilida tayyorlangan nazariy, amaliy, uslubiy va eksperimental tadqiqotlar natijalarini chop etishga qaratilgan. , rus va ingliz tillarida

 • Umumiy qoidalar
 • Taxririyat majburiyatlari
 • Taxririyat huquqlari

Maqsadi va vazifalari: Oʼzbekiston Respublikasida seysmologiya muammolari boʼyicha fundamental, amaliy va innovatsion ilmiy tadqiqotlar boʼyicha ilmiy yangiliklarni davr talabi asosida izchil yoritish, shu sohaga doir yangi chiqqan qonun, farmon va qarorlar mohiyatiini hamda ularning ijrosini joylardagi kamchilik va nuqsonlarning bartaraf etilishiga matbuot chiqishlari orqali koʼmaklashish.

Ilmiy jurnalida chop etiladigan maqolalarga talablar

Chop etishga taqdim etilgan maqolalar jurnalning rasmiy talablariga javob berishi, xolis taqrizdan oʼtishi va tahririyat tavsiyasini olishi lozim. Maqolani chop etish qarori keltirilgan maʼlumotlarning ilmiy ahamiyati, dolzarbligi va ilmiy asoslanganligiga qarab qabul qilinadi.

 • 01 Umumiy qoidalar

  Chop etishga taqdim etilgan maqolalar jurnalning rasmiy talablariga javob berishi, xolis taqrizdan oʼtishi va tahririyat tavsiyasini olishi lozim. Maqolani chop etish qarori keltirilgan maʼlumotlarning ilmiy ahamiyati, dolzarbligi va ilmiy asoslanganligiga qarab qabul qilinadi. «Seysmologiya muammolari» ilmiy jurnali oʼzbek, rus va ingliz tillarida tayyorlangan seysmologiya, seysmik rayonlashtirish va seysmik xavfni baholash, zilzilalarni prognozlash, seysmotektonika va geodinamika, muhandislik seysmologiyasi ilmiy yoʼnalishlari boʼyicha bajarilgan nazariy, amaliy va metodologik va eksperimental izlanishlar natijalarini chop etishga qaratilgan. Shu bilan birga seysmometrik va seysmoprognostik monitoring natijalarini, texnogen seysmiklik muammolarini yechishga qaratilgan yirik ilmiy natijalarni, ilmiy anjumanlar natijalariga, ilmiy monografiyalar tahliliga qaratilgan maqolalarni chop etadi. Chop etishga taqdim etilgan maqolalar jurnalning rasmiy talablariga javob berishi, xolis taqrizdan oʼtishi va tahririyat tavsiyasini olishi lozim. Maqolani chop etish qarori keltirilgan maʼlumotlarning ilmiy ahamiyati, dolzarbligi va ilmiy asoslanganligiga qarab qabul qilinadi. Tahririyat tomonidan maʼqullanmagan maqolalar chop etilmaydi va muallifga qaytarilmaydi. Maqola matni quyidagi qismlardan: maqola nomi, muallif (mualliflar) haqidagi maʼlumotlar, asosiy qism, tashakkur va havolalardan; asosiy qism: annotatsiya va kalit soʼzlar (oʼzbek, rus va ingliz tillarida), kirish, izlanishlar predmeti va obʼekti, birlamchi maʼlumotlar va izlanish uslublari, asosiy natijalar, muhokama va xulosalardan tashkil topishi kerak. Maqola matni ekspert xulosasi (rahbar imzosi va muhr bilan tasdiqlangan holda) bilan birga topshiriladi.

 • Maqola matni standart А4 formatli qogʼozga 1,5 intervalda joylashtirilishi lozim. Har bir bet quyidagicha: yuqori va pastdan 2 sm, chapdan 3sm, oʼngdan 1,5 sm xoshiyaga ega boʼlishi kerak, soʼz boshi teng oʼlchamli – 1,27 sm boʼlishi lozim. Matnni kompьyuter orqali yozganda «Microsoft Word» matn muharriri, shrift «Times New Roman» 14 keglь boʼlishi taklif etiladi. Maqolaning umumiy xajmi (foydalanilgan adabiyotlar roʼyxati, jadvallar va rasmlar bilan) 16 betdan oshmasligi lozim. Ushbu xajmdan ortib ketgan maqolalar tahririyat xulosasi va tavsiyasiga koʼra chop etilishi mumkin. Matnda keltirilgan matematik ifodalar maqola boʼyicha uzluksiz ketma-ketlikda raqamlanadi. Matnda faqatgina havolali ifodalar raqamlanadi. Raqamlar ifoda keltirilayotgan qatorning oʼng tomonida qoʼyiladi (1, 2 va hokazo).

 • 1. Barcha ma’lumotlar elektron pochta orqali qabul qilinadi. 2. Mualliflar bilan aloqa elektron pochta orqali amalga oshiriladi. 3. Ilmiy jurnalda chop etish uchun taqdim etilgan maqolalar taxririyat tomonidan ekspertlarga taqriz uchun beriladi. 4. Ijobiy taqriz olgan ilmiy maqolalar jurnalning navbatdagi sonida chop etiladi. 5. Kamchiliklari mavjud ilmiy maqolalar taqrizchi izoxlari bilan muallifga qayta ishlash va to‘ldirish uchun jo‘natiladi va qaytadan chop etish uchun ro‘yxatdan o‘tkaziladi. 6. Ilmiy jurnal yo‘nalishiga to‘g‘ri kelmaydigan maqolalar chop etilmaydi va muallifga qaytarilmaydi.

Мaqsad va vazifalar

Oʼzbekiston Respublikasida seysmologiya muammolari boʼyicha fundamental, amaliy va innovatsion ilmiy tadqiqotlar boʼyicha ilmiy yangiliklarni davr talabi asosida izchil yoritish, shu sohaga doir yangi chiqqan qonun, farmon va qarorlar mohiyatiini hamda ularning ijrosini joylardagi kamchilik va nuqsonlarning bartaraf etilishiga matbuot chiqishlari orqali koʼmaklashish

Chop etilgan jurnallar

 • All
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

2019-yildan 2023 yilgacha “SEISMOLOGIYA MUAMMOLARI” jurnalida chop etilgan
MAQOLALAR RO'YXATI

№п.п 2019 №1 Стр. №п.п 2019 №2 Стр.
1 Артыков Т.У.,Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Закономерности изменения макросейсмической интенсивности землетрясений Центральной Азиии их использование при оценке сейсмической опасности. 3 1 Атабеков И.У. Инфицирующее действие сильного землетрясения. 3
2 Абдуллабеков К.Н, Максудов С.Х., Туйчиев А.И. Современное состояние исследований по проблеме прогнозирования землетрясений. 18 2 Максудов С.Х., Абдуллабеков К.Н., Туйчиев А.И., Юсупов В.Р. Вариации геомагнитного поля, обусловленные с разноглубинными процессами в земной коре и верхней мантии. 13
3 Атабеков И.У. Математическая модель тектонических течений в литосфере Центральной Азии. 24 3 Хусомиддинов С.С., Староватов А.А., Сидоров Ф.Х. О роли приливных сил в сейсмогенных процессах. 29
4 Садыков Ю.М., Атабеков И.У., Нурматов У.А., Кузиев Ф.Н. Особенности современной геодинамики области взаимодействия Туранской эпипалеозойской плиты и западной части эпиплатформеннного орогена Тянь-Шаня. 33 4 Юсупов Ш.С., Шин Л.Ю. Гидрогеосейсмологические предвестники землетрясений. 36
5 Хамидов Л.А. Линейная модель концентрации напряжений в разломах земной коры, находящихся в ближней зоне деформационного влияния крупных водохранилищ. 41 5 Асланов Б.Х., Худизаде А.И. Сейсмогеодинамические преобразования Южно-Каспийской провинции и Загорского надвига в пути геологической эволюции на основе сейсмологических и геолого-геофизических данных. 41
6 Хамидов Л.А., Ибрагимов А.Х., Алимухамедов И.М., Хамидов Х.Л. Возможности совершенствования системы мониторинга сейсмичности в зонах Чарвакского и Андижанского водохранилищ Узбекистана. 51 6 Нурматов У.А., Садыков Ю.М., Юсупджанова У.А. Особенности пространственного распределения землетрясений в разномасштабных тектонических структурах. 48
№п.п 2020 №1 Стр. №п.п 2020 №2 Стр.
1 Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Атабеков И.У., Мирзаев М.А. Сейсмическое течение горных масс территории Узбекистана 3 1 Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Оценка эффективности долгосрочного прогноза сильных землетрясений на территории Узбекистана в режиме реального времени и новая карта областей ожидаемой сейсмической активизации 3
2 Атабеков И.У., Муминов М.Ю., Кучкаров К.И. Численные модели напряжений в зоне Памир-Гиндукуша 13 2 Атабаев Д.Х., Исраилова З.У. Физические свойства пород земной коры зоны сочленения Туранской платформы с орогенными сооружениями Тянь-Шаня (на примере профиля I-I Бешагач – Самарканд – Навои – Дуль-дуль) 18
3 Шукуров З.Ф. Обработка и анализ данных измерений GNSSв среде GAMIT-GLOBK 23 3 Ибрагимов А.Х., Ли А. Реализация системы раннего оповещения о сильных землетрясениях Узбекистана 26
4 Садыков Ю.М., Нурматов У.А., Юсупджанова У. А. Сейсмотектоническая модель Центральной части Узбекистана 32 4 Абдуллабеков К.Н. Состояние научных исследований по проблеме прогнозирования землетрясений и концепция их развития на 2021–2030 годы 35
5 Исмаилов В.А. Научно-методическая основа количественно оценки сейсмического риска территории городов 42 5 Нурматов У.А., Садыков Ю.М., Юсупджанова У. А. Сейсмотектоническая и сейсмологическая условия возникновения Бахмальского землетрясения 29 сентября 2017 45
6 Хамидов Л.А., Ибрагимов А.Х., Хамидов Х.Л., Артиков Ф.Р., Ганиева Б.Р., Анварова С.Г. Результаты обработки данных за текущий период по записям землетрясений на плотине и береговых склонах Чарвакского водохранилища 50 6 Хамидов Л.А., Алимухамедов И.М., Хамидов Х.Л., Артиков Ф.Р., Ганиева Б.Р., Анварова С.Р., Ибрагимов Ф.И. Модели вариации напряженно-деформированного состояния оснований крупных водохранилищ воздействующих на локальную геодинамику зон их активного влияния 52
7 Хамидов Л.А., Алимухамедов И.М., Артиков Ф.Р., Хамидов Х.Л. Параметры локальной геодинамики ближних зон водохранилищ 64 7 Исмаилов В.А., Аллаев Ш.Б. О результатах сейсмического микрорайонирования территории Ташкента на основе расчетного метода 62
8 Хамидов Л.А., Ибрагимов А.Х., Хамидов Х.Л., Артиков Ф.Р., Ганиева Б.Р., Анварова С.Р. Разработка проекта и создание локальных сетей мониторинга сейсмической опасности в крупных водохранилищах, расположенных зонах 8–9 балльной сейсмичности Узбекистана 74
№п.п 2021 №1 Стр. №п.п 2021 №2 Стр.
1 Ребецкий Ю.Л., Артиков Т.У., Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А. Исследование напряженного состояния земной коры территории Узбекистана методом катакластического анализа разрывных смещений 3 1 Абасеев С.С. Сейсмическое микрорайонирование г. Ашхабада по скоростным моделям приповерхностной толщи и уровню грунтовых вод, с использованием усовершенствованных методов спектральных отношений (HVSR) и синтетических акселерограмм 3
2 Муминов М.Ю., Сагдуллаева К.А., Нарходжаева Н.М., Мирзоидов М.З. Аномальные вариации геомагнитного поля в сейсмоактивных районах Узбекистана. 24 2 Абдуллабеков К.Н., Максудов С.Х., Туйчиев А.И. Состояние научных исследований по проблеме прогнозирования землетрясений и дальнейшие пути их развития 17
3 Садыков Ю.М., Атабеков И.У., Нурматов У.А. Кинематика блоков верхней части земной коры западного Тянь-Шаня по результатам математического моделирования 38 3 Максудов С.Х. Аномальные вариации геомагнитного поля по палео-, архео- и современным данным 28
4 Атабаев Д.Х., Гоипов А.Б., Атабаев Б.Д.Глубинная геолого-геофизическая модель южного Тянь-Шаня (западный Узбекистан) 45 4 Муминов М.Ю., Кучкаров К.И., Каримов Ж., Мирзоидов М.З. О дальности распространения геомагнитных предвестников землетрясений 34
5 Ибрагимов А.Х. Обзор современных методов оценки сейсмостойкости зданий и сооружений 52 5 Атабеков И.У. Модель механизма очагов тектонических землетрясений применительно к точечной дислокации кинематического типа. 52
6 Хамидов Л.А., Ганиева Б.Р. Деформация основания зон крупных водохранилищ при вариации объема вод 60 6 Садыков Ю.М., Нурматов У.А. Сейсмотектоника Западного Тянь-Шаня 61
7 Исмаилов В.А., Ибрагимов А.Х., Хамидов Л.А., Едгоров Ш.И., Авазов Ш.Б., Юлдашев Э.Ш., Мажидов Ж.Р., Исламов Х.А.Экспресс-метод диагностики сейсмической устойчивости высотных зданий и особо ответственных сооружений 73
№п.п 2022 №1 Стр. №п.п 2022 №2 Стр.
1 В.А.Исмаилов, У.А.Нурматов, А.Х.Ибрагимов, Ш.И.Ёдгоров, Э.М.Ядигаров, Б.У.Актамов, Б.Ш.Бозоров. О последствиях Байсунского-3 (Чиланзарского) землетрясения 12 мая 2022 года 3 1 Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А., Ашуров С.Х. О различиях в оценках сейсмической опасности территории Узбекистана при применении вероятностно-детерминистического и вероятностного подходов 5
2 Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мирзаев М.А.О возможности возникновения сильного (с магнитудой М ≥ 6,0) землетрясения в ближайшие несколько лет в пределах Южно-Ферганской сейсмоактивной зоны 13 2 Максудов С.Х., Туйчиев А.И., Хусомиддинов С.С. К проблеме прогноза землетрясений геофизическими методами 19
3 Ищук А.Р., Линдхольм К., Ильясова З.Г., Муродкулов Ш.Я. Вероятностный анализ сейсмической опасности территории Таджикистана 29 3 Муминов М.Ю., Нурматов У.А., Нарходжаева Н., Мирзоидов М.З. Короткопериодный предвестниковый сигнал геомагнитного поля от близкого Байсунского-3 (Чиланзарского) землетрясения 12.05.2022 г. с М = 5,8 29
4 Тухтасинов А.Х., Хусанбаев Д.Д., Атабаев Д.Х. Прогнозирование возможных очагов землетрясений (по MMАX) на территории Узбекистана 51 4 Атабеков И.У., Нурматов У.А. Трудности идентификации миграции землетрясений в Земной коре 37
5 Муминов М.Ю. О формах и временных особенностях среднепериодных геомагнитных предвестников землетрясений 60 5 Исмаилов В.А., Нурматов У.А., Ибрагимов Р.С., Ибрагимов А.Х., Ёдгоров Ш.И. Карта сейсмического микрорайонирования: подходы и результаты исследования территории массива Янги-Андижан 46
6 Садыков Ю.М., Нурматов У.А., Шукуров З.Ф., Юсупжанова У.А., Равшанов Н.Ш., Камбаров И.К сейсмотектонике Северо-Нуратинского разлома (Центральный Узбекистан) 74 6 Хамидов Л.А., Иброгимов Ф.И., Хамидов Х.Л., Артиков Ф.Р., Мухаммадкулов Н.М., Мухторов Н.М. Состояние сейсмических наблюдений в водохранилищах и природные колебания Туполангской и Гиссаракской плотин 61
7 Атабеков И.У. Садыков Ю.М., Мамарахимов Ж.К. Анализ сейсмичности в зоне Южно-Ферганского разлома впадины с учетом современных движений 81 6 Ибрагимов А.Х. Концепция системы раннего оповещения о сильных землетрясениях в Узбекистане 68
8 Ибрагимов А.Х. Особенности затухания колебаний при промышленных взрывах 96 6 Абдуллабеков Кахарбой Насирбекович (к 80-летию со дня рождения) 74
9 Курбанов Т.С., Алимов Б.Г.Методы выявления микросейсмических событий на фоне техногенных помех 99
10 Шаякубова М.З., Рахматов А.Р., Алимов Б.Г. Индикатор интенсивности сейсмических воздействий 108
11 Максудов С.Х. К вопросу о дальности распространения геомагнитных предвестников землетрясений, возможных механизмах их проявления 114
№п.п 2023 №1 Стр.
1 Ибрагимов Р.С., Ибрагимова Т.Л., Мизаев М.А., Ашуров С.Х.Вероятностные оценки сейсмической опасности территории Узбекистана в показателях макросейсмической интенсивности, основанные на ранжировании законов затухания сейсмических воздействий с расстоянием 5
2 Максудов С.Х., Сагдуллаева К.А., Садиров Ф.Х., Исраилов Х.Б. К усовершенствованию системы мониторинга предвестников землетрясений геофизическими методами на территории Узбекистана 18
3 Муминов М.Ю., Ганиев А.У., Мирзоидов М.З., Жабборов У.Ч.Возможности магнитометрической станции Чимион в прогнозировании землетрясений 28
4 Нагорный В.В.Прогнозирование землетрясения на основе представления периода его подготовки как процесса, рразвивающегося в режиме с обострением 41
5 Нурматов У.А., Садыков Ю.М., Юсупов В.Р., Шукуров З.Ф. Оценка пространственного положения и активности разломов сейсмотектоническими и геофизическими методами 54
6 Атабеков И.У., Садыков Ю.М., Мамарахимов Ж. К.Некоторые геодинамические особенности Ферганской впадины 67
7 Тешаева Рухсора Баҳодир қизиРазработка сейсмических моделей грунтовых условий для сейсмического микрорайонирования городов Узбекистана (в инженерных показателях) 78
8 Юлдашев Э.Ш., Исламов Х.А., Алимов Б.Г., Мажидов Ж.Р.Сейсмический мониторинг на территории города Янги Андижан 94
9 Ядигаров Э.М., Ёдгоров Ш.И., Хусомиддинов А.С., Актамов Б.У., Бозоров Ж.Ш.Методы и результаты инженерно-геофизических исследований проведенных на территории г. Андижана 101
10 Рафиков В.А., Рафиковa Н.А., Кузиев Ф.Н., Ахмаджонов А.И.Картографическое моделирование вероятности подтопления населенных пунктов и инфраструктурных комплексов в результате прорушения плотины Ахангаронского водохранилища 107
9 Курбанов Т.С., Алимов Б.Г. Система наращивания потенциала Национального центра данных Института сейсмологии им. Г.А.Мавлянова АН РУз 112

Tahrir hayati azolari

Qahhorboy Nosirbekovich Abdullabekov

hamidov_l@mail.ru

Bosh muharrir:

Nurmatov Ulfat Amanovich

ulfat.nurmatov@mail.ru

Jurnal ilmiy kotibi:

Aloqa uchun

Manzil:

MANZIL: TOSHKENT, ZULFIYAXONIM KO'CHASI 3

Tell:

+998 71 241-51-70

Loading
Your message has been sent. Thank you!